CryptoTech - Strona główna 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Doradztwo : Technologie i standardy
Infrastuktura klucza publicznego
Podpis elektroniczny
Systemy kart elektronicznych
Technologie i standardy
Technologie i standardy

Współczesne systemy informatyczne wysoko cenią sobie otwartość i standardowość użytych rozwiązań, dających ich właścicielom znaczny poziom niezależności w doborze składników swoich systemów, ułatwiających migrację oraz zapewniających pewien poziom przejrzystości co do bezpieczeństwa stosowanych metod, środków i protokołów komunikacyjnych. W przypadku systemów ochrony informacji występuje szczególnie dużo standardów, zaleceń, formatów, protokołów, dobrych praktyk itd. dotyczących stosowanych w ramach tych systemów technologii lub opisujących zasady ich używania, model organizacyjny, role i odpowiedzialność poszczególnych modułów i podsystemów.

CryptoTech oferuje doradztwo w zakresie analizy, projektowania, oceny bezpieczeństwa, przygotowywania założeń technicznych systemów bezpieczeństwa informacji planowanych lub wdrażanych w ramach dowolnych przedsięwzięć informatycznych. Przygotowujemy i prowadzimy dedykowane szkolenia technologiczne, doradzamy które standardy są optymalne dla realizacji określonych celów. Jeśli masz problemy ze znalezieniem się wśród dziesiątek "tajemniczych skrótów" typu: SSL, PKI, RSA, CRL, CRT, CDP, TSP, DES, AES, RC4, SGS, SCS, SCA, SIM, USIM, WIM, S/WIM X.509, LDAP, OCSP, SSCD, CN, SN... to jesteś potencjalnym klientem wspomnianych powyżej usług CryptoTech.