CryptoTech - Strona główna 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Doradztwo : Systemy kart elektronicznych
Infrastuktura klucza publicznego
Podpis elektroniczny
Systemy kart elektronicznych
Technologie i standardy
Systemy kart elektronicznych

Karty elektroniczne znalazły bardo szerokie zastosowania w ramach systemów bezpieczeństwa informacji zarówno w roli osobistego tokenu zwiększającego bezpieczeństwo procesów identyfikacji i silnego uwierzytelniania jak i jako nośnik kluczy w ramach infrastruktury PKI i ściśle z nią związanej instytucji podpisu elektronicznego. Specjaliści CryptoTech rozwijają i doskonalą od 1995 roku swoją wiedzą i doświadczenie dotyczące systemów kart elektronicznych, ich projektowania, budowy, wdrażania, integracji, dostosowywania do potrzeb użytkowników. Oferujemy doradztwo w zakresie kart pamięciowych, procesorowych, kryptograficznych, zarówno stykowych jak i zbliżeniowych oraz wszelkich technologii i rozwiązań dotyczących kart - czytniki i terminale, protokoły, aplikacje, narzędzia, interfejsy programistyczne API itp. Jako, że nasza firma rozwija własne produkty kartowe od wielu lat, nasza wiedza poparta jest dużym doświadczeniem.

Pomożemy zintegrować technologie kart elektronicznych (i pochodne względem nich technologie tokenów USB) z systemami, aplikacjami i urządzeniami Klienta. Pomożemy przygotować systemy i aplikacje do współpracy z kartami. Doradzimy optymalne produkty i technologie. Jeśli wybór Klienta padnie na którąś z technologii z naszej oferty, usługi doradcze mogą zostać rozszerzone na konkretne cechy funkcjonalne, standardy API, opcje i warianty dostosowania do potrzeb Klienta gdyż w tym zakresie mamy duże pole manewru. W przypadku innych technologii i produktów pomożemy wybrać rozwiązania i zaprojektować ich użycie w ramach systemów Klienta, ocenimy silne i słabe strony wybranych technologii, pomożemy w szybkiej i optymalnej integracji z aplikacjami Klienta.