CryptoTech - Strona główna 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Doradztwo : Podpis elektroniczny
Infrastuktura klucza publicznego
Podpis elektroniczny
Systemy kart elektronicznych
Technologie i standardy
Podpis elektroniczny

Od chwili ogłoszenia zamiaru opracowania ustawy o podpisie elektronicznym, ogromne rzesze użytkowników i dostawców rozwiązań, którzy w jakimś zakresie wcześniej zetknęli się z tym pojęciem odetchnęła z ulgą licząc na oczekiwane od dawna doprecyzowanie jednolitych i obowiązujących z mocy prawa wymagań i konsekwencji stosowania podpisu elektronicznego, którego olbrzymią rolę w gospodarce elektronicznej trudno przecenić. Niestety rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana niż zamierzenia i plany zarówno ustawodawców w kraju, Europie i na świecie, jak i twórców technologii i standardów dotyczących podpisu elektronicznego lub z nim związanych.

Zagadnienia te nie są intuicyjne, łatwe i oczywiste, zwłaszcza gdy wątpliwości wykraczają poza modelowe, kryptograficzne pojecie podpisu cyfrowego. Mając wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, tworzenia wdrażania i dokumentowania systemów związanych z podpisem elektronicznym i leżącej u jego podstaw (w przytłaczającej większości przypadków) Infrastruktury Klucza Publicznego, oferujemy usługi konsultingowe dotyczące wszelkich aspektów związanych z instytucją podpisu elektronicznego:

  • zagadnienia prawne dotyczące podpisu zwykłego i kwalifikowanego (w tym szczególnie ustawa i rozporządzenia w Polsce oraz przepisy i zalecenia europejskie)
  • technologie i standardy podpisów, dokumentów podpisanych, protokołów używanych w ramach podpisywania i weryfikacji
  • procesy i model podpisywania i weryfikacji podpisu (w tym również walidacja certyfikatów)
  • zagadnienia organizacyjne
  • aplikacje i standardy programistycznych API związanych z używaniem podpisu elektronicznego
  • zakres, sposób, standardy i metody korzystania z usług Zaufanej Trzeciej Strony (w tym usług certyfikacyjnych, oznaczania czasem, walidacji, notaryzacji, itd.)